[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-12-08 10:55 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Q1, Q2 en Q3 zijn:Kies het juiste antwoord:
NPN-transistoren
P-kanaal veldeffecttransistoren
N-kanaal veldeffecttransistoren
PNP transistoren

Vraag 2
Zie afbeelding
Voor een goede werking dient R1 een waarde te hebben van:Kies het juiste antwoord:
100 Ω
100 kΩ
1000 Ω
500 Ω

Vraag 3
De antenne is ontworpen voor de 80- en 40-meter amateur-band. In de antenne zijn 2 gelijke 'traps' opgenomen.
Stelling 1: De 'traps' gedragen zich op 40-meter als een capacitieve reactantie, waardoor samen met de eindstukken een halvegolf dipool ontstaat;
Stelling 2: De 'traps' gedragen zich op 80-meter als een inductieve reactantie, waardoor samen met de beide eindstukken een halvegolf dipool ontstaat.


Wat is juist:Kies het juiste antwoord:
geen van beide stellingen
stelling 1 en 2
alleen stelling 1
alleen stelling 2

Vraag 4
Om het elektrische veld tussen twee geleiders af te schermen van de omgeving dient men:


Kies het juiste antwoord:
één van de geleiders te aarden
om beide geleiders samen een omhulsel van metaal aan te brengen
tussen de geleiders een condensator aan te brengen
om beide geleiders samen een omhulsel van een isolerende stof aan te brengen

Vraag 5
De elektrische component in elektromagnetische golven:


Kies het juiste antwoord:
is altijd verticaal gericht
is altijd horizontaal gericht
kan zowel horizontaal als verticaal gericht zijn
bepaalt de richting waarin de elektromagnetische golf zich voortplant