[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-11-02 12:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Het bit met de hoogste waarde is aangegeven met MSB en het bit met de laagste waarde met LSB.

Onderstaande schakeling is een:Kies het juiste antwoord:
binaire opteller
DAC
ADC
digitaalfilter

Vraag 2
De gemiddelde waarde van de stroom over het tijdsinterval van 0 tot π/2 seconde is:Kies het juiste antwoord:
0 A
2/π A
π A
1/π A

Vraag 3
Een symmetrisch blokvormig signaal, met een grondfrequentie van 1000 Hz, bevat onder meer de volgende harmonischen:


Kies het juiste antwoord:
2000 HZ, 3000 HZ en 4000 Hz
3000 HZ, 5000 Hz en 7000 HZ
500 HZ, 1000 HZ en 2000 HZ
100 HZ, 300 HZ en 900 HZ

Vraag 4
Een met spraak in frequentie gemoduleerd signaal heeft de volgende eigenschap:


Kies het juiste antwoord:
de bandbreedte is onafhankelijk van de modulatie
alle zijbandcomponenten hebben gelijke amplitude
de frequentie wordt gevarieerd door de modulatie
het aantal zijbandcomponenlen is onafhankelijk van de modulatie

Vraag 5
Om de aanwijzing van de S-meter van een ontvanger met ongeveer 6 dB te laten toenemen,
moet het uitgangsvermogen van de zender waarop is afgestemd worden vergroot met een factor:


Kies het juiste antwoord:
4
6
2
3