[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-09-07 12:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 1 ╬╝sec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeel


De amplitude van deze wisselspanning is:Kies het juiste antwoord:
100 V
25 V
50 V
60 V

Vraag 2
Het bit met de hoogste waarde is aangegeven met MSB en het bit met de laagste waarde met LSB.

Onderstaande schakeling is een:Kies het juiste antwoord:
binaire opteller
DAC
ADC
digitaalfilter

Vraag 3
Een voordeel van enkelzijbandmodulatie vergeleken met amplitudemodulatie is:


Kies het juiste antwoord:
de bandbreedte van de ontvanger kan groter zijn
de vervorming ten gevolge van selectieve fading is minder hinderlijk
de zendereindtrap kan in klasse C worden ingesteld
de frequentiestabiliteit van de ontvanger kan lager zijn

Vraag 4
Een AM gemoduleerd hf-signaal heeft een bandbreedte van 10 kHz.
De hoogste frequentie welke in het modulerende lf-signaal voorkomt, is:


Kies het juiste antwoord:
10 kHz
2,5 kHz
5 kHz
20 kHz

Vraag 5
Een modulatievorm voor digitale signalen is:


Kies het juiste antwoord:
DAC
ADC
PEP
2-PSK