[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-08-11 13:20 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
R2 en R3:Kies het juiste antwoord:
dienen voor demping van het kwartskristal X
zorgen voor de werkpuntinstelling van Q1
dienen voor de tegenkoppeling van Q1
worden gebruikt voor het instellen van de frequentiezwaai

Vraag 2
Q2, Q4, Q5 en Q6 zijn:Kies het juiste antwoord:
P-kanaal veldeffecttransistoren
N-kanaal veldeffecttransistoren
NPN-transistoren
PNP-transistoren

Vraag 3
De volgende spoelen zijn magnetisch gekoppeld:Kies het juiste antwoord:
L1 en L3
L10 en L11
L1 en L6
L3 en L6

Vraag 4
De werking van een geaarde aluminium afschermbus om een hf-spoel berust op:


Kies het juiste antwoord:
diamagnetische eigenschappen van aluminium
naar aarde afvoeren van magnetische veldlijnen
inductie van een stroom in de bus die een tegengesteld magnetisch veld opwekt
magnetische geleiding van aluminium

Vraag 5
De spanning op de aansluitklemmen van een antenne wordt verhoogd van 10 mV naar 14 mV.

De vermogenstoename komt dan ongeveer overeen met:


Kies het juiste antwoord:
6 dB
3 dB
1,4 dB
4 dB