[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-07-07 13:20 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Q2, Q4, Q5 en Q6 zijn:Kies het juiste antwoord:
P-kanaal veldeffecttransistoren
N-kanaal veldeffecttransistoren
NPN-transistoren
PNP-transistoren

Vraag 2
De gestabiliseerde voedingsspanning wordt verkregen met behulp van:Kies het juiste antwoord:
D5 en R26
T2
Q5
D1 en D2

Vraag 3
Zie afbeelding
Deze ontvanger is geschikt te maken voor CW-ontvangst (AIA) door toevoeging van een:Kies het juiste antwoord:
hf-versterkingsregeling
BFO
CW-filter
flankdetector

Vraag 4
De middenfrequentversterker is opgebouwd rond transistor:Kies het juiste antwoord:
Q2
Q1
Q6
Q3

Vraag 5
Deze schakeling kan worden gebruikt als:Kies het juiste antwoord:
frequentievergelijker
spanningverdubbelaar
stroomstabilisator
spanningstabilisator