[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-06-09 13:20 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Om harmonischen van de zendfrequentie te onderdrukken wordt aan de coaxiale voedingslijn naar de antenne een coaxiale stub aangebracht.

Wat is juist:Kies het juiste antwoord:
lengte L = 66 cm; einde A = kortgesloten
lengte L = 99 cm; einde A = open
lengte L = 33 cm; einde A = open
lengte L = 33 cm; einde A = kortgesloten

Vraag 2
De gevoeligheid van een ontvanger wordt het beste bepaald met een:


Kies het juiste antwoord:
oscilloscoop
signaalgenerator
frequentieteller
spectrum analyser

Vraag 3
De waarde van Rb is:Kies het juiste antwoord:
180 kΩ
120 kΩ
160 kΩ
60 kΩ

Vraag 4
Storingen welke veroorzaakt worden door sleutelklikken van een telegrafiezender (A1A) kunnen worden voorkomen door:


Kies het juiste antwoord:
het in- en uitschakelen van het hf-signaal geleidelijk te laten geschieden
afscherming van de eindtrap van de zender
de eindtrap in klasse A in te stellen
verhoging van de stuurspanning van de eindtrap

Vraag 5
Een geregistreerde radiozendamateur koopt een tweedehands mobilofoon, werkend in de band 146-174 MHz.
Hij wijzigt het frequentiebereik in 144-172 MHz.

Het gebruik van dit apparaat is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan, mits hij zich aan de gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik houdt
niet toegestaan
alleen toegestaan als de eindtrap van de zender is verwijderd
toegestaan, mits het toegestane zendvermogen niet kan worden overschreden