[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-05-18 12:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor een bruikbare modulatie zal de waarde van R1 liggen in de ordegrootte van:Kies het juiste antwoord:
100 kΩ
10 Ω
1 Ω
600 Ω

Vraag 2
C5, C10 en C12:Kies het juiste antwoord:
zijn de afstemcondensatoren van de resonantiekringen
voorkomen brom op de modulatie van de stuurtrap
ontkoppelen de hoogfrequent signalen van de voedingslijn V+ naar aarde
vormen met respectievelijk L1, L3 en rfc4 hoogdoorlaatfilters

Vraag 3
Halfgeleider Q3 is een:Kies het juiste antwoord:
NPN-transistor
N-kanaal veldeffecttransistor
PNP-transistor
P-kanaal veldeffecttransistor

Vraag 4
De condensator C22 heeft bij voorkeur een waarde van ongeveer:Kies het juiste antwoord:
100 μF
10 pF
100 nF
1000 pF

Vraag 5
Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 2 μsec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeel


Uit dit beeld leidt u de volgende waarden af:Kies het juiste antwoord:
amplitude 50 V; periodeduur 8 μsec
amplitude 100 V; periodeduur 4 μsec
amplitude 50 V; periodeduur 4 μsec
amplitude 100 V; periodeduur 8 μsec