[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-05-03 14:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
is het sleutelfilter
is een scheidingstrap
is een frequenie-vermenigvuldigingstrap
zorgt voor de werkpuntstabilisatie van Q1

Vraag 2
Afscherming tegen elektrische velden kan worden bereikt door toepassing van:


Kies het juiste antwoord:
een LC-kring in resonantie
een geaarde metalen plaat
een ontkoppelcondensator
een spoel naar aarde

Vraag 3
De werking van een geaarde aluminium afschermbus om een hf-spoel berust op:


Kies het juiste antwoord:
diamagnetische eigenschappen van aluminium
naar aarde afvoeren van magnetische veldlijnen
inductie van een stroom in de bus die een tegengesteld magnetisch veld opwekt
magnetische geleiding van aluminium

Vraag 4
Een hf-ontvanger met een doorlaatbandbreedte van 300 Hz ontvangt een CW-signaal (A1A).
De signaal-ruisverhouding aan de uitgang bedraagt 20 dB.

Als de doorlaatbandbreedte wordt overgeschakeld naar 3000 Hz, wordt bij gelijkblijvende versterking de signaalruisverhouding:


Kies het juiste antwoord:
is niet te bepalen
kleiner
groter
ongewijzigd

Vraag 5
Het signaal van een EZB-amateurzender heeft het getekende spectrum.
Het vermogen van de restdraaggolf is 10 milliwatt.

Het vermogen van de zijband is:Kies het juiste antwoord:
100 W
10 W
1 W
100 mW