[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-03-10 13:20 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor een bruikbare modulatie zal de waarde van R1 liggen in de ordegrootte van:Kies het juiste antwoord:
100 kΩ
10 Ω
1 Ω
600 Ω

Vraag 2
De automatische versterkingsregeling wordt verkregen met:Kies het juiste antwoord:
D1 en D2
alleen D2
D3 en D4
alleen D1

Vraag 3
De verkortingsfactor van gangbare coaxkabel is:


Kies het juiste antwoord:
0,35
0,17
1,4
0,7

Vraag 4
In de weerstand wordt een vermogen van 1 watt gedissipeerd.

I1 is dan:Kies het juiste antwoord:
200 mA
50 mA
25 mA
100 mA

Vraag 5
Het aanbrengen van een poederijzerkern in een spoel die op 3,5 MHz wordt toegepast, heeft de volgende invloed:


Kies het juiste antwoord:
zelfinductie neemt af en Q-factor neemt toe
zelfinductie neemt toe en Q-factor neemt toe
zelfinductie neemt af en Q-factor blijft gelijk
zelfinductie blijft gelijk en Q-factor neemt af