[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-03-02 14:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Halfgeleider Q3 is een:Kies het juiste antwoord:
NPN-transistor
N-kanaal veldeffecttransistor
PNP-transistor
P-kanaal veldeffecttransistor

Vraag 2
Bewering 1:
Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een digitaal TV-signaal.
De klasse van uitzending is F1D.


Bewering 2:
Een enkelzijbander met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak signaal.
De klasse van uitzending is J3E.


Wat is juist ?


Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 2
bewering 1 en bewering 2
geen van beide beweringen
alleen bewering 1

Vraag 3
Laagfrequentdetectie wordt veroorzaakt door:


Kies het juiste antwoord:
niet-lineaire zendereindtrappen
onvoldoende frequentiestabiliteĆ­t
onvoldoende harmonisohen-onderdrukking van de zender
niet-lineaire effecten van halfgeleiders

Vraag 4
De voltmeter met een inwendige weerstand van 10 kilo-ohm per volt is ingesteld op het bereik van 10 volt.
De inwendige weerstand van de batterij is te verwaarlozen.

De voltmeter wijst aan:Kies het juiste antwoord:
1 V
6 V
3 V
4,5 V

Vraag 5
De hoogfrequent-verliezen van een condensator zijn het kleinst indien als diƫlektricum wordt toegepast:


Kies het juiste antwoord:
lucht
keramiek
polystyreen
mica