[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2011-01-13 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
C5, C10 en C12:Kies het juiste antwoord:
zijn de afstemcondensatoren van de resonantiekringen
voorkomen brom op de modulatie van de stuurtrap
ontkoppelen de hoogfrequent signalen van de voedingslijn V+ naar aarde
vormen met respectievelijk L1, L3 en rfc4 hoogdoorlaatfilters

Vraag 2
Zie afbeelding
R2 en R3:Kies het juiste antwoord:
dienen voor demping van het kwartskristal X
zorgen voor de werkpuntinstelling van Q1
dienen voor de tegenkoppeling van Q1
worden gebruikt voor het instellen van de frequentiezwaai

Vraag 3
Detectie van het laagfrequentsignaal gebeurd door:Kies het juiste antwoord:
D1 en D2
Q4
alleen D2
alleen D1

Vraag 4
Een radiozendamateur plaatst zijn antenne op een dak waarop reeds mobilofoonantennes staan.
De mobilefoons werken op 150,5 en 155,5 MHz.
Als de amateur op 145, MHz zendt, blijkt zo nu en dan zij signaal op 155,5 MHZ hoorbaar te zijn.

De waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
laagfrequentdetectie
intermodulatie
blokkering
overmodulatie

Vraag 5
Het frequentiebereik van een ontvanger loopt van 144 tot 146 MHz.
De middenfrequentie is 10 MHz.

Het frequentiebereik van de oscillator kan zijn:


Kies het juiste antwoord:
164 - 166 MHZ
124-126 MHZ
144-146 MHZ
154-156 MHZ