[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2010-12-09 13:20 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De componenten C9 en L3 vormen hier een:Kies het juiste antwoord:
bandfilter
faagdoorlaatfilter
parallelkring
seriekring

Vraag 2
De kantelfrequentie van dit filter bedraagt ongeveer:Kies het juiste antwoord:
160 kHz
628 Hz
100 kHz
1 kHz

Vraag 3
Een radiozendamateur met een registratie in de categorie F maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband.
Zijn zender kan een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt.

Het gebruik van deze zender is:


Kies het juiste antwoord:
zonder beperkingen toegestaan
alleen toegestaan als het zendvermogen wordt ingesteld op ten hoogste 120 W
toegestaan mits het zendvermogen wordt ingesteld op ten hoogste 400 W
niet toegestaan

Vraag 4
Onder de dode zone wordt verstaan het gebied rondom een zender dat:


Kies het juiste antwoord:
wel door de grondgolf maar niet door de ruimtegolf wordt bestreken
wel door de ruimtegolf maar niet door de grondgolf wordt bestreken
noch door de grondgolf noch door de ruimtegolf wordt bestreken
zowel door de grondgolf als door de ruimtegolf wordt bestreken

Vraag 5
In een LC-oscillator vindt de positieve terugkoppeling van de uitgang naar de ingang gebruikelijk plaats door een:


Kies het juiste antwoord:
zenerdiode
neutrodyne condensator
NTC-weerstand
spoel met aftakking