[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2010-09-16 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een breedband-antenneversterker is aangesloten tussen een TV-antenne en een TV-ontvanger.
Bij het inschakelen van een hf-amateurzender worden alle TV-kanalen gestoord.

Deze storing is in het algemeen op te heffen door:


Kies het juiste antwoord:
een hoogdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen
de antennemast waaraan de versterker is bevestigd te aarden
een laagdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen
een banddoorlaatfilter achter de versterker te plaatsen

Vraag 2
Om de resonantiefrequentie van een kring te bepalen koppelt men een dipmeter:


Kies het juiste antwoord:
capacitief met de condensator, met koppelsnoeren
inductief met de spoel, met zeer losse koppeling
inductief met de spoel, met zeer vaste koppeling
capacitief met de condensator, met seriecapaciteit

Vraag 3
De ITU radio regio II omvat het volgende gebied:


Kies het juiste antwoord:
Europa
Afrika
Amerika
Aziƫ

Vraag 4
Radioverbindingen in de 2-meter band tussen stations op aarde vinden in het algemeen plaats via de:


Kies het juiste antwoord:
troposfeer
stratosfeer
ionosfeer
biosfeer

Vraag 5
Een radiozendamateur plaatst zijn antenne op een dak waarop reeds mobilofoonantennes staan.
De mobilefoons werken op 150,5 en 155,5 MHz.
Als de amateur op 145, MHz zendt, blijkt zo nu en dan zij signaal op 155,5 MHZ hoorbaar te zijn.

De waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
laagfrequentdetectie
intermodulatie
blokkering
overmodulatie