[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2010-08-12 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor een bruikbare modulatie zal de waarde van R1 liggen in de ordegrootte van:Kies het juiste antwoord:
100 kΩ
10 Ω
1 Ω
600 Ω

Vraag 2
De gemiddelde waarde van de stroom I bedraagtKies het juiste antwoord:
0,5 A
1,5 A
0,707 A
1 A

Vraag 3
Van een wisselstroom wijzigt de stroomrichting 3.500.000 maal per seconde van richting.

De frequentie bedraagt:


Kies het juiste antwoord:
7000 kHz
3500 kHz
1750 kHz
825 kHz

Vraag 4
Een voordeel van frequentiemodulatie vergeleken met enkelzijbandmodulatie is:


Kies het juiste antwoord:
er is ruimte voor meer zenders per 100 kHz spectrum
de bandbreedte van de ontvanger kan kleiner zijn
in de ontvanger kan een produktdetector worden toegepast
de eindtrap van de zender kan in klasse C worden ingesteld

Vraag 5
De afkorting 'CRC' komt van:


Kies het juiste antwoord:
de relatie tussen de capaciteit en de afmetingen van een condensator
condensator -weerstand - condensator schakeling
CW ontvanger AVR controle
Cyclic Redundancy Check