[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2010-06-03 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
C5, C10 en C12:Kies het juiste antwoord:
zijn de afstemcondensatoren van de resonantiekringen
voorkomen brom op de modulatie van de stuurtrap
ontkoppelen de hoogfrequent signalen van de voedingslijn V+ naar aarde
vormen met respectievelijk L1, L3 en rfc4 hoogdoorlaatfilters

Vraag 2
Condensator C7 dient als:Kies het juiste antwoord:
hoogfrequent aarding van de emitter van Q1
filter voor de spiegelfrequentie
laagfrequent aarding van de emitter van Q1
ontkoppeling van het oscillatorsignaal

Vraag 3
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
is het sleutelfilter
is een scheidingstrap
is een frequenie-vermenigvuldigingstrap
zorgt voor de werkpuntstabilisatie van Q1

Vraag 4
De spanning tussen de punten X en Y is:Kies het juiste antwoord:
2 V
3 V
1 V
0 V

Vraag 5
Bij welke waarde van R levert de spanningsbron de maximale stroom?Kies het juiste antwoord:
10 Ω
100 Ω
0 Ω
50 Ω