[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2010-05-12 10:30 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
C5, C10 en C12:Kies het juiste antwoord:
zijn de afstemcondensatoren van de resonantiekringen
voorkomen brom op de modulatie van de stuurtrap
ontkoppelen de hoogfrequent signalen van de voedingslijn V+ naar aarde
vormen met respectievelijk L1, L3 en rfc4 hoogdoorlaatfilters

Vraag 2
De condensator C5 dient om:Kies het juiste antwoord:
het verlopen van de instelling van de transistor te voorkomen
het circuit van de resonantiekring L6-C6 compleet te maken
de meekoppelling van de transistor te verzorgen
L6 op de spiegeifrequentie af te stemmen

Vraag 3
De antenne is ontworpen voor de 80- en 40-meter amateur-band. In de antenne zijn 2 gelijke 'traps' opgenomen.

Stelling 1:
De 'traps' gedragen zich op 40-meter als een sperÔ¨Ālter waardoor de eindstukken van de antenne niet meewerken;
Stelling 2:
De 'traps' gedragen zich op 80-meter als een capacitieve reactante, waardoor beide eindstukken worden aangekoppeld.

Wat is juist:Kies het juiste antwoord:
alleen stelling 2
stelling 1 en 2
alleen stelling 1
geen van beide stellingen

Vraag 4
Afscherming tegen elektrische velden kan worden bereikt door toepassing van:


Kies het juiste antwoord:
een LC-kring in resonantie
een geaarde metalen plaat
een ontkoppelcondensator
een spoel naar aarde

Vraag 5
Een sinusvormige wisselspanning heeft een amplitude (Umax) van 10 volt.

De gemiddelde waarde, gerekend over een hele periode, is:


Kies het juiste antwoord:
5 V
6,37 V
0 V
7,07 V