[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2010-03-11 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Tansformator T2 dient voor het:Kies het juiste antwoord:
verkrijgen van de juiste voedingsspanning
aanpassen van de antenne
aanpassen aan de luidspreker-impedantie
opwekken van de BFO-spanning

Vraag 2
Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 1 μsec/schaaldeel
Verticaal: 10 V/schaaldeel


Uit dit beeld leidt u de volgende waarden af:Kies het juiste antwoord:
amplitude 20 V; periodeduur 2 μsec
amplitude 20 V; periodeduur 4 μsec
amplitude 40 V; periodeduur 4 μsec
amplitude 40 V; periodeduur 2 μsec

Vraag 3
Een analoog signaal wordt aangeboden aan een ADC.

De nauwkeurigheid van de conversie kan worden vergroot door:


Kies het juiste antwoord:
minder bits per sample te gebruiken
de bemonsteringsfrequentie te verlagen
het ingangssignaal van de ADC te vezwakken
meer bits per sample te gebruiken

Vraag 4
Tijdens het moduleren van een FM-telefoniezender met een toon van constante amplitude varieert:


Kies het juiste antwoord:
de frequentiezwaai van het uitgezonden signaal
de frequentie van het uitgezonden signaal
de amplitude van het uitgezonden signaal
de frequentie en de amplitude van het uitgezonden signaal

Vraag 5
Het zendvermogen van een zender wordt verlaagd van 16 watt naar 4 watt.

Hierdoor zal de hoogfrequentstroom in de antenne:


Kies het juiste antwoord:
2 x zo klein worden
4 x zo klein worden
16 x zo klein worden
8 x zo klein worden