[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2010-02-11


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De componenten C9 en L3 vormen hier een:Kies het juiste antwoord:
bandfilter
faagdoorlaatfilter
parallelkring
seriekring

Vraag 2
Smoorspoel rfc3 dient voor de instelling:Kies het juiste antwoord:
van de tegenkoppeling
in klasse A
in klasse A/B
in klasse B

Vraag 3
Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 2 μsec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeel


Uit dit beeld leidt u de volgende waarden af:Kies het juiste antwoord:
amplitude 50 V; periodeduur 8 μsec
amplitude 100 V; periodeduur 4 μsec
amplitude 50 V; periodeduur 4 μsec
amplitude 100 V; periodeduur 8 μsec

Vraag 4
De ampèremeter meteen inwendige weerstand Ri wijst 4 ampère aan
Met gesloten schakelaar S wijst de ampèremeter 7 ampère aan.

De spanning U en de inwendige weerstand Ri zijn:Kies het juiste antwoord:
26 V en 1 Ω
28 V en 1 Ω
26 V en 0,5 Ω
24,5 V en 0,5 Ω

Vraag 5
Een zendereindtrap, ingesteld in klasse B, wordt maximaal uitgestuurd door een 100% in amplitude gemoduleerde draaggolf.
Het uitgangsvermogen van de draaggolf is 100 watt.

Als deze eindtrap maximaal wordt uitgestuurd door een enkelzijbandsignaal bedraagt het uitgangsvermogen (PEP):


Kies het juiste antwoord:
100 W
400 W
200 W
50 W