[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2010-02-03 11:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Voor een goede werking dient R1 een waarde te hebben van:Kies het juiste antwoord:
100 Ω
100 kΩ
1000 Ω
500 Ω

Vraag 2
De gebruikelijke waarde voor C21 is ongeveer:Kies het juiste antwoord:
10 pF
100 μF
10 nF
500 pF

Vraag 3
Door een 15-meter zender wordt een ongewenst signaal van 63 MHz uitgestraald,
waardoor de televisieontvangst op deze frequentie wordt gestoord.

De storing kan worden voorkomen door:


Kies het juiste antwoord:
een sperfilter voor 63 MHz op te nemen in de antenneleiding van de TV-ontvanger
de eindtrap van de zender in symmetrische schakeling uit te voeren
de staandegolfverhouding te verbeteren
tussen de zender en de voedingslijn naar de antenne een laagdoorlatend filter op te

Vraag 4
De bruikbaarheid van de 28 MHz band voor intercontinentaal radioverkeer is het grootst:


Kies het juiste antwoord:
's nachts, gedurende een periode van een minimum aantal zonneviekken
overdag, gedurende een periode van een maximum aantal zonneviekken
overdag, gedurende een periode van een minimum aantal zonneviekken
gedurende een magnetische storm

Vraag 5
Het beoordelen van de onderdrukking van harmonischen van een zender gaat het beste met een:


Kies het juiste antwoord:
staandegolfmeter
frequentieteller
oscilloscoop
spectrum analyser