[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-11-04 13:30 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 4 μsec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeelUit dit beeld leidt u de volgende waarden af:Kies het juiste antwoord:
frequentie 62,5 kHz; effectieve spanning 35,5 V
frequentie 40 kHz; effectieve spanning 25 V
frequentie 160 kHz; effectieve spanning 71 V
frequentie 80 kHz; effectieve spanning 50 V

Vraag 2
Radiozendamateurs met een F-registratie bij Agentschap Telecom mogen CW-verbindingen maken op 2197 meter.

De hiermee overeenkomende frequentie ligt in de band:


Kies het juiste antwoord:
13,57 - 13,78 kHz
135,7 - 137,8 kHz
13,57 - 13,78 MHz
1,357 - 1,378 MHz

Vraag 3
Een schakeling om mantelstromen tegen te gaan is:Kies het juiste antwoord:
schakeling 3
schakeling 4
schakeling 2
schakeling 1

Vraag 4
In de 'gebruikersbepalingen' is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:


Kies het juiste antwoord:
alleen radiozendapparaten mag gebruiken die van een toegestaan type zijn
tijdens de uitzendingen van een amateurstation hierbij altijd aanwezig dient te zijn
recht heeft op ongestoord gebruik van de aan de Amateurdienst toegewezen frequentiebanden
bij het gebruik van het amateurstation overlast in het radioverkeer dient te voorkomen

Vraag 5
Het woord 'KWARTS“ wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:


Kies het juiste antwoord:
Kilo Whiskey Alfa Romeo Tango Sierra
Kilogram Whiskey Alfa Radio Tango Sierra
Kilo Washington Ajax Romeo Tango Santiago
Kilogram Whiskey Ajax Romeo Tango Sierra