[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-10-15 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een amateurzender straalt minder harmonischen uit indien:


Kies het juiste antwoord:
de voedingsspanning van de oscillator beter wordt gestabiliseerd
de eindtrap in klasse C wordt ingesteld in plaats van in klasse A
een kristaloscillator wordt gebruikt in plaats van een LC-oscillator
de eindtrap in klasse A wordt ingesteld in plaats van in klasse C

Vraag 2
Deze L-C schakeling heeft:Kies het juiste antwoord:
geen resonantiefrequentie
zowel een parallel- als een serieresonantiefrequentie
alleen een parallelresonantiefrequentie
alleen een serieresonantiefrequentie

Vraag 3
De roepletters moeten worden uitgezonden:


Kies het juiste antwoord:
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens de uitzending één maal per 5 minuten
telkens om de 5 minuten ten minste tweemaal in spraak of morsetekens
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste twee maal en tijdens de uitzending één maal per 5 minuten
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens de uitzending één maal per 10 minuten

Vraag 4
In de 'gebruikersbepalingen' is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:


Kies het juiste antwoord:
alleen radiozendapparaten mag gebruiken die van een toegestaan type zijn
tijdens de uitzendingen van een amateurstation hierbij altijd aanwezig dient te zijn
recht heeft op ongestoord gebruik van de aan de Amateurdienst toegewezen frequentiebanden
bij het gebruik van het amateurstation overlast in het radioverkeer dient te voorkomen

Vraag 5
Een meetapparaat dat versterkers bevat voor horizontale - en verticale afbuiging is een:


Kies het juiste antwoord:
oscilloscoop
ohm meter
ampéremeter
signaalgenerator