[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-08-20 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Automatische versterkingsregeling beïnvloedt de versterking van de transistoren:Kies het juiste antwoord:
Q1 en Q2
Q1 en Q6
Q1 en Q3
Q2 en Q3

Vraag 2
Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.

Een kwart periode later is de momentele waarde:


Kies het juiste antwoord:
+100 V
+70,7 V
+141,4 V
-141,4 V

Vraag 3
In een circuit loopt een wisselstroom bestaande uit een grondgolf en zijn derde harmonische.

Welke grafische voorstelling van de totale stroom past hierbij?Kies het juiste antwoord:
tekening 4
tekening 3
tekening 1
tekening 2

Vraag 4
Een ideale enkelzijbandzender wordt met twee even sterke sinusvormige audiosignalen van respectievelijk 800 Hz en 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop.

Het juiste beeld is:Kies het juiste antwoord:
beeld 2
beeld 3
beeld 4
beeld 1

Vraag 5
De Engelse afkorting 'CRC' wordt gebruikt voor:


Kies het juiste antwoord:
de modulatiemethode van een VCO
de foutdetectie in packetradio systemen
het aangeven van de capaciteit van een batterij
het in serie schakelen van twee condensatoren en een weerstand