[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-07-02 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De diodeschakeling D is hier een:Kies het juiste antwoord:
balansmodulator
frequentievermenigvuldiger
bruggelijkrichter
frequentiemodulator

Vraag 2
De componenten L3, L4 en C6 dienen voor het:Kies het juiste antwoord:
toevoeren van de spanning V+ aan Q2
instellen van Q2 in klasse B
voorkomen van sleutelclicks
aanpassen van de belasting aan Q2

Vraag 3
C5, C10 en C12:Kies het juiste antwoord:
zijn de afstemcondensatoren van de resonantiekringen
voorkomen brom op de modulatie van de stuurtrap
ontkoppelen de hoogfrequent signalen van de voedingslijn V+ naar aarde
vormen met respectievelijk L1, L3 en rfc4 hoogdoorlaatfilters

Vraag 4
De parallelresonantiefrequentie van deze schakeling wordt bepaald door:Kies het juiste antwoord:
L1 en L2
C en L2
C en L1
C en L1 en L2

Vraag 5
De totale versterking tussen A en B is:Kies het juiste antwoord:
18 dB
162 dB
12 dB
15 dB