[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-05-13 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een zendamateur zendt uit in de klasse van uitzending J3E (EZB).
Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen,
gerekend over één periode van de hoogfrequent uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende, bedraagt 100 watt.

Volgens de 'gebruikersbepaling' is het zendvermogen:


Kies het juiste antwoord:
25 W
100 W
400 W
200 W

Vraag 2
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een toon van 2500 Hz.
De frequentiezwaai is 10 kHz.

De modulatie-index is:


Kies het juiste antwoord:
40
4
2,5
0,25

Vraag 3
Juist is:Kies het juiste antwoord:
X=0 en Y=O
X=0 en Y=1
X=1 en Y=O
X=1 en Y=1

Vraag 4
Een TV-toestel ondervindt op de meeste kanalen storing van een amateurradiozender werkend in de 50 MHz band.

De meest waarschijnlijke oorzaak is:


Kies het juiste antwoord:
de zender straalt harmonischen uit
bij de TV ontbreekt een laagdoorlaatfilter
de ingangstrap van de TV wordt overbelast
de zender is slecht geaard

Vraag 5
Een multimeter heeft een gevoeligheid van 20 kΩ/V. De meter is geschakeld op het 10 volt bereik.
De meter wijst 7 volt aan.

De eigen weerstand van de meter is:


Kies het juiste antwoord:
200 kΩ
14 kΩ
140 kΩ
20 kΩ