[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-05-07


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
In het UHF-gebied kunnen soms grote afstanden overbrugd worden ten gevolge van:


Kies het juiste antwoord:
reflecties tegen de geïoniseerde D-laag
temperatuurinversies
reflecties tegen geïoniseerde F-lagen
grote zonnenvlekken-activiteit

Vraag 2
Een transformator heeft primair 2000 windingen en secundair 1000 windingen.

Indien de primaire spanning 230 volt bedraagt is de secundaire spanning:


Kies het juiste antwoord:
115 V
55 V
460 V
155 V

Vraag 3
De verkortingsfactor is er bij een stuk coaxiale kabel de oorzaak van dat de verhouding

werkelijke lengte / etektrische lengte (lengten uitgedrukt in dezelfde eenheid):


Kies het juiste antwoord:
groter is dan 1
kleiner is dan 1
afhankelijk is van de kabeldemping
gelijk is aan 1

Vraag 4
Bewering 1:
Een dubbelzijband AM-zender zendt een muzieksignaal uit.
De klasse van uitzending is A3C.

Bewering 2:
Via een FM-zender worden met de hand geseinde morsesignalen verzonden.
De klasse van uitzending is F1E.


Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 1
alleen bewering 2
bewering 1 en bewering 2
geen van beide beweringen

Vraag 5
Radioverbindingen in de 2-meter band tussen stations op aarde vinden in het algemeen plaats via de:


Kies het juiste antwoord:
troposfeer
stratosfeer
ionosfeer
biosfeer