[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-04-09 11:40 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor een bruikbare modulatie zal de waarde van R1 liggen in de ordegrootte van:Kies het juiste antwoord:
100 kΩ
10 Ω
1 Ω
600 Ω

Vraag 2
Zie afbeelding
De schakeling rondom Q2 is bedoeld:Kies het juiste antwoord:
voor het precies instellen van de drain-source spanning van Q1
voor het opwekken van het oscillatorsignaal
voor het regelen van het laagfrequentvolume van de hoofdtelefoon
als detectorschakeling voor signalen van Q1

Vraag 3
Zie afbeelding
R11 en R12:Kies het juiste antwoord:
zorgen voor het juiste werkpunt van Q3
dienen voor tegenkoppeling van Q3
vormen met C9 een laagdoorlaatfilter
mogen geen draadgewonden weerstanden zijn

Vraag 4
Zie afbeelding
De ontvangfrequentie wordt bepaald door de middenfrequentie en door de kring:Kies het juiste antwoord:
L6 en C6
L25 en C25
L3 en C3
L1 en C1

Vraag 5
De collectorstroom is 100 mA.

De stroom I is:Kies het juiste antwoord:
25 mA
75 mA
50 mA
100 mA