[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-03-12


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
R2 en R3:Kies het juiste antwoord:
dienen voor demping van het kwartskristal X
zorgen voor de werkpuntinstelling van Q1
dienen voor de tegenkoppeling van Q1
worden gebruikt voor het instellen van de frequentiezwaai

Vraag 2
Zie afbeelding
De schakeling rondom Q2 is bedoeld:Kies het juiste antwoord:
voor het precies instellen van de drain-source spanning van Q1
voor het opwekken van het oscillatorsignaal
voor het regelen van het laagfrequentvolume van de hoofdtelefoon
als detectorschakeling voor signalen van Q1

Vraag 3
In deze zender zijn R9 en R10 aanwezig om de basis van Q3:Kies het juiste antwoord:
van een vaste basisspanning te voorzien
van een vaste basisstroom te voorzien
van basisspanning én modulatiesignaal te voorzien
te dempen om parasitaire oscillaties te voorkomen

Vraag 4
Bewering 1:
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is J3E.

Bewering 2:
Een FM-zender zendt datasignalen uit.
De klasse van uitzending is F1D.


Wat is juist


Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 1
bewering 1 en bewering 2
alleen bewering 2
geen van beide beweringen

Vraag 5
Voor het meten van het door een zender opgenomen gelijkstroomvermogen wordt gebruikt gemaakt van:


Kies het juiste antwoord:
een ampèremeter en een voltmeter
een ohmmeter
alleen een ampèremeter
alleen een voltmeter