[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-03-04


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 10 x
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 30 x
is bedoeld als scheidingstrap
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 3 x

Vraag 2
Halfgeleider Q3 is een:Kies het juiste antwoord:
NPN-transistor
N-kanaal veldeffecttransistor
PNP-transistor
P-kanaal veldeffecttransistor

Vraag 3
Zie afbeelding
Transformator T1 dient voor het:Kies het juiste antwoord:
verkrijgen van de gewenste voedingsspanning
aanpassen van de antenne
aanpassen van de luidspreker
opwekken van de BFO-spanning

Vraag 4
Automatische versterkingsregeling beïnvloedt de versterking van de transistoren:Kies het juiste antwoord:
Q1 en Q2
Q1 en Q6
Q1 en Q3
Q2 en Q3

Vraag 5
In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor:
'( - X - ).' apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.


In plaats van '( - X - )' staat:


Kies het juiste antwoord:
radio-ontvangapparaten
meetapparaten
radioversterkerapparaten
radiozendapparaten