[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2009-02-12


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De automatische versterkingsregeling wordt verkregen met:Kies het juiste antwoord:
D1 en D2
alleen D2
D3 en D4
alleen D1

Vraag 2
Tansformator T2 dient voor het:Kies het juiste antwoord:
verkrijgen van de juiste voedingsspanning
aanpassen van de antenne
aanpassen aan de luidspreker-impedantie
opwekken van de BFO-spanning

Vraag 3
Tussen een zender en een voedingslijn is een laagdoorlaatfilter geplaatst.

Het meest waarschijnlijke gevolg van het gebruik van niet-ideale componenten voor dit filter is dat er:


Kies het juiste antwoord:
ruis op de uitzending ontstaat
laagfrequentdetectie in audioapparatuur optreedt
parasitair oscilleren in de eindtrap optreedt
minder onderdrukking van harmonischen wordt bereikt

Vraag 4
Een radiozendamateur laat voor een georganiseerd radioamateur-peilevenement zijn zender werkend achter in het bos.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
uitsluitend toegestaan onder voorwaarde dat Agentschap Telecom daarvan vooraf in kennis is gesteld
uitsluitend toegestaan als hiervoor toestemming van Agentschap Telecom is verkregen
niet toegestaan

Vraag 5
De spanning over de spoel is:Kies het juiste antwoord:
200 V
100 V
400 V
300 V