[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2008-12-03


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De antenne met de 'traps' werkt op 7 en 14 MHz banden als halvegolf dipool.

De 'traps' bevatten elk een :Kies het juiste antwoord:
een seriekring afgestemd op 7 MHz
spoel
een parallelkring afgestemd op 14 MHz
capaciteit

Vraag 2
Juist is:Kies het juiste antwoord:
X=1 en Y=0
X=0 en Y=1
X=0 en Y=0
X=1 en Y=1

Vraag 3
In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor:
'( - X - ).' apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.


In plaats van '( - X - )' staat:


Kies het juiste antwoord:
radio-ontvangapparaten
meetapparaten
radioversterkerapparaten
radiozendapparaten

Vraag 4
De spanning tussen X en Y is:Kies het juiste antwoord:
8 V
5 V
3 V
0 V

Vraag 5
Om deze schakeling te kunnen maken beschikt u over 4 trafo's met verschillende wikkelverhoudingen.
U wenst een onbelaste uitgangsspanning van 10 V zo dicht mogelijk te benaderen.

U kiest een transformator met een wikkelverhouding van:Kies het juiste antwoord:
31 : 1
5,5 : 1
22 : 1
44 : 1