[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2008-11-20 V1:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor een bruikbare modulatie zal de waarde van R1 liggen in de ordegrootte van:Kies het juiste antwoord:
100 kΩ
10 Ω
1 Ω
600 Ω

Vraag 2
Halfgeleider Q1 is een:Kies het juiste antwoord:
P-kanaal veldeffecttransistor
PNP-transistor
NPN-transistor
N-kanaal veldeffecttransistor

Vraag 3
De condensator C20 heeft bij voorkeur een waarde van ongeveer:Kies het juiste antwoord:
1 μF
1000 pF
10 pF
1000 μF

Vraag 4
Een batterij is opgebouwd uit oplaadbare cellen van 1,2 V en een capaciteit van 0,5 Ah.
Een draagbare zendontvanger neemt bij 7,2 V gemiddeld 0,7 A op.

Het aantal cellen dat nodig is om deze zendontvanger gedurende minimaal 1 uur te kunnen gebruiken bedraagt:


Kies het juiste antwoord:
2
12
6
14

Vraag 5
De polarisatierichting van een radiogolf:


Kies het juiste antwoord:
is afhankelijk van de antenneversterking
staat in eerste instantie loodrecht op het stralende element van de zendantenne
is in eerste instantie evenwijdig aan het stralende element van de zendantenne
is afhankelijk van de hoogte van de zendantenne