[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2008-10-23 V1:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
R5 heeft ten doel:Kies het juiste antwoord:
het aanbieden van de juiste stroom door D2
voedingsspanningontkoppeling voor Q1 samen met C5
stroombegrenzing door D1
hoogfrequent tegenkoppelling van Q1

Vraag 2
Zie afbeelding
De spoelen L11 en L13 maken deel uit van de:Kies het juiste antwoord:
hoogfrequentversterker
oscillator
laagfrequentversterker
middenfrequentversterker

Vraag 3
Juist is:Kies het juiste antwoord:
X=1 en Y=1
X=0 en Y=1
X=1 en Y=0
X=0 en Y=0

Vraag 4
Een belasting wordt aangesloten op een sinusvormige wisselspanning.
Het verloop van de stroom i en de spanning u is in de grafiek aangegeven.

De belasting bestaat uit een:Kies het juiste antwoord:
weerstand
spoel plus condensator
condensator plus weerstand
spoel plus weerstand

Vraag 5
De eigenschappen in de troposfeer bepalen in belangrijke mate de voortplanting van radiogolven in de:


Kies het juiste antwoord:
VHF-band
VHF- en HF-band
HF-band
LF-band