[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2008-04-16


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
In netvoedingen moet de aarddraad van het netsnoer worden verbonden met het metalen chassis.

Hierdoor zal in alle gevallen dat er een fout in de voeding optreedt:


Kies het juiste antwoord:
de aardlekschakelaar aanspreken
de netveiligheid aanspreken
geen hf-spanning op het net komen
het chassis geen hoge spanning ten opzichte van aarde krijgen

Vraag 2
Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is.

U zendt:


Kies het juiste antwoord:
QRK?
QRX?
QRZ?
QSB?

Vraag 3
In de 'Voorschriften en beperkingen' wordt onder het amateurstation verstaan:


Kies het juiste antwoord:
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende antenne-inrichtingen
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende ontvangers
de radiozendapparaten op het vaste adres
één of meer radiozendapparaten met uitzondering van radiozendapparaten die niet op het vaste adres staan opgesteld

Vraag 4
Het woord 'KILOBYTE' wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:


Kies het juiste antwoord:
Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Texas Echo
Kilo India Lima Oscar Baltimore Yankee Texas Echo
Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo
Kilo Italy Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo

Vraag 5
Definitie zendvermogen:
Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de (- X - ) tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power).

Op plaats (- X - ) moet staan:


Kies het juiste antwoord:
laagfrequente uitgangswisselspanning
hoogfrequente uitgangswisselspanning
laagfrequente ingangswisselspanning
hoogfrequente ingangswisselspanning