[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2007 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De betekenis van de Q-codes QRP en QRV is:


Kies het juiste antwoord:
ga op een andere frequentie zenden; ik bevestig u de ontvangst
ga op een andere frequentie zenden; ik ben beschikbaar
verminder uw zendvermogen; ik zal om ….uur weer roepen
verminder uw zendvermogen; ik ben beschikbaar

Vraag 2
Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie.

De Minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd:
1. het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen.
2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen.

Juist is ?


Kies het juiste antwoord:
zowel 1 als 2
alleen 2
geen van beide
alleen 1

Vraag 3
Binnen het kader van de amateurdienst is de Nederlandse radiozendamateur bevoegd:


Kies het juiste antwoord:
uitzendingen te doen ten behoeve van de begeleiding van sportmanifestaties
technische onderzoekingen te doen op frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen
uitzendingen te doen ten behoeve van derden
technische onderzoekingen te doen met persoonlijk oogmerk en met geldelijke interesse

Vraag 4
Een radiozendamateur laat ten behoeve van een georganiseerd radioamateur-peilevenement zijn zender werkend achter in het bos.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
niet toegestaan
uitsluitend toegestaan als hiervoor toestemming van Agentschap Telecom is verkregen
uitsluitend toegestaan onder voorwaarde dat Agentschap Telecom daarvan vooraf in kennis is gesteld

Vraag 5
In het geval van een FM-zender wordt volgens de 'Voorschriften en beperkingen' onder het zendvermogen verstaan:


Kies het juiste antwoord:
het door de voeding geleverde gelijkstroomvermogen
het door de eindtrap opgenomen gelijkstroomvermogen
het door de zender afgegeven hoogfrequentvermogen
het door de antenne afgegeven gemiddelde hoogfrequentvermogen