[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2007 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De roepletters PA1HDT/P worden volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:


Kies het juiste antwoord:
Papa Alfa Een Hotel Delta Tango breukstreep Papa
Papa Alfa Een Hotel Dandy Tango breukstreep Papa
Papa Alfa Een Home Delta Tango breukstreep Post
Papa Alfa Een Hotel Dandy Telecom breukstreep Post

Vraag 2
Een radiozendamateur zendt de Q-code QRX.

Dat betekent:


Kies het juiste antwoord:
verhoog uw zendvermogen
ik bevestig u de ontvangst
ik zal om ...uur weer roepen
de sterkte van uw signaal verandert

Vraag 3
In de 'Voorschriften en beperkingen' wordt onder het zendvermogen van een FM-zender verstaan:


Kies het juiste antwoord:
het door de antenne afgegeven gemiddelde hoogfrequentvermogen
het vermogen dat als gevolg van de constructie van de eindtrap niet kan worden overschreden
het product van de voedingsspanning en de gemiddelde stroom toegevoerd aan het deel van de eindtrap waarmee de antenne is gekoppeld
het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequente uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power)

Vraag 4
Het gebruik van amateurtelevisie met een bandbreedte van 6 MHz is toegestaan:


Kies het juiste antwoord:
vanaf 430 MHz en hoger
in alle frequentiebanden met uitzondering van de 30-meter band
in alle frequentiebanden mits het overige amateurradioverkeer hiervan geen storing ondervindt
vanaf 144 MHz en hoger

Vraag 5
De zender van een radiozendamateur met een F-registratie kan in de 40-meter amateurband een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt.

Het gebruik van deze zender is:


Kies het juiste antwoord:
alleen toegestaan met een bijzondere toestemming
niet toegestaan
toegestaan als het zendvermogen wordt beperkt tot ten hoogste 400 watt
zonder beperkingen toegestaan