[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2006 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Tijdens een morse-verbinding wilt u aan het tegenstation kenbaar maken dat u gestoord wordt door andere stations.

U gebruikt dan de Q-code:


Kies het juiste antwoord:
QRM
QRX
QRZ
QSB

Vraag 2
De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:


Kies het juiste antwoord:
Noord- en Zuid-Amerika
Australiƫ en China
Afrika en Australiƫ
Europa en Afrika

Vraag 3
Bij overtreding van de 'Voorschriften en beperkingen' is de Minister van Economische Zaken bevoegd:

1. u een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen;
2. uw zendinstallatie te vernietigen.

Juist is:


Kies het juiste antwoord:
zowel 1 als 2
alleen 1
alleen 2
geen van beide

Vraag 4
Een amateurzender met de klasse van uitzending F3E en een bandbreedte van 16 kHz mag op de volgende frequentie NIET zenden:


Kies het juiste antwoord:
144,016 MHz
145,995 MHz
145,160 MHz
145,500 MHz

Vraag 5
Een radiozendamateur maakt vanuit de auto een verbinding op 2 meter.
Tot zijn schrik merkt hij dat hij een zakelijke afspraak niet kan nakomen.
Hij vraagt aan de radiozendamateur met wie hij verbinding heeft dit telefonisch door te geven.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
niet toegestaan
toegestaan
toegestaan als de zakelijke relatie ook radiozendamateur is
toegestaan als het bericht maar zeer kort is en er in de directe omgeving geen telefoon aanwezig is