[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2004 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is.

U zendt:


Kies het juiste antwoord:
QRK?
QRX?
QRZ?
QSB?

Vraag 2
De maximale snelheid waarmee de roepletters bij het begin van de uitzending in morsetekens mogen worden geseind is:


Kies het juiste antwoord:
12 woorden per minuut
20 woorden per minuut
24 woorden per minuut
30 woorden per minuut

Vraag 3
In de 'Voorschriften en beperkingen' wordt onder het amateurstation verstaan:


Kies het juiste antwoord:
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende antenne-inrichtingen
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende ontvangers
de radiozendapparaten op het vaste adres
één of meer radiozendapparaten met uitzondering van radiozendapparaten die niet op het vaste adres staan opgesteld

Vraag 4
Definitie zendvermogen:
Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de (- X - ) tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power).

Op plaats (- X - ) moet staan:


Kies het juiste antwoord:
laagfrequente uitgangswisselspanning
hoogfrequente uitgangswisselspanning
laagfrequente ingangswisselspanning
hoogfrequente ingangswisselspanning

Vraag 5
Gedurende een uitzending dient de radiozendamateur zijn roepletters te vermelden:


Kies het juiste antwoord:
regelmatig
op verzoek van het tegenstation
ten minste éénmaal per 10 minuten
ten minste éénmaal per 5 minuten