[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 2004 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is.

U zendt:


Kies het juiste antwoord:
QRK?
QRX?
QRZ?
QSB?

Vraag 2
In de 'Voorschriften en beperkingen' wordt onder het amateurstation verstaan:


Kies het juiste antwoord:
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende antenne-inrichtingen
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende ontvangers
de radiozendapparaten op het vaste adres
één of meer radiozendapparaten met uitzondering van radiozendapparaten die niet op het vaste adres staan opgesteld

Vraag 3
Een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt afgegeven namens de minister van:


Kies het juiste antwoord:
Justitie
Economische zaken
Binnenlandse zaken
Verkeer en Waterstaat

Vraag 4
Binnen het kader van de amateurdienst is de Nederlandse radiozendamateur bevoegd:


Kies het juiste antwoord:
uitzendingen te doen ten behoeve van de begeleiding van sportmanifestaties
technische onderzoekingen te doen op frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen
uitzendingen te doen ten behoeve van derden
technische onderzoekingen te doen met persoonlijk oogmerk en met geldelijke interesse

Vraag 5
Een A-vergunninghouder gebruikt zijn amateurstation als een onbemand relaisstation.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
altijd toegestaan
nooit toegestaan
uitsluitend toegestaan met toestemming van Agentschap Telecom
altijd toegestaan op een frequentie in de 2-meter band