[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 2003 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De code QSB betekent:


Kies het juiste antwoord:
de sterkte van uw signaal verandert
ik heb last van atmosferische storingen
ik verminder mijn zendvermogen
mijn positie is

Vraag 2
De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:


Kies het juiste antwoord:
Noord- en Zuid-Amerika
Australiƫ en China
Afrika en Australiƫ
Europa en Afrika

Vraag 3
Een amateurvergunninghouder koopt een tweedehands mobilofoon, werkend in de band 146-174 MHz.
Hij wijzigt het frequentiebereik in 144-172 MHz.

Het gebruik van dit apparaat is:Kies het juiste antwoord:
niet toegestaan
alleen toegestaan als de eindtrap van de zender is verwijderd
toegestaan, mits hij zich aan de voorschriften en beperkingen houdt
toegestaan, mits het toegestane zendvermogen niet kan worden overschreden

Vraag 4
Tijdens uitzendingen op frequenties, waarop de Amateurdienst met een secundaire status is toegelaten, is de radiozendamateur verplicht:


Kies het juiste antwoord:
te allen tijde voorrang te verlenen aan diensten met een primaire status
te allen tijde voorrang te verlenen aan andere diensten met een secundaire status
te allen tijde voorrang te verlenen aan diensten die een gelijke status hebben als de Amateurdienst
voorrang te verlenen aan alle diensten als blijkt dat zijn uitzending storing veroorzaakt

Vraag 5
Op het vaste adres van de vergunninghouder staat het amateurstation zodanig opgesteld dat door het indrukken van de microfoonschakelaar de zender in bedrijf komt.
De vergunninghouder is niet aanwezig.

Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
dit is toegestaan
dit is toegestaan als de vergunning aanwezig is
de vergunninghouder handelt correct als hij aan z'n huisgenoten heeft verteld dat niemand aan het amateurstation mag komen
dit is in strijd met de voorschriften en beperkingen