[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 2003 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De Q-code QRK als mededeling betekent:


Kies het juiste antwoord:
ik word gestoord
ik beëindig de uitzending
ik verlaag de seinsnelheid
de neembaarheid van uw signalen is ...

Vraag 2
De communicatie tussen amateurstations mag geen berichten bevatten:


Kies het juiste antwoord:
van gering belang
ten behoeve van of voor derden
met opmerkingen van persoonlijke aard
betreffende technische onderzoekingen

Vraag 3
De ITU Regio I omvat globaal de volgende gebieden:


Kies het juiste antwoord:
Europa
Europa en Afrika
Afrika
Afrika en Australië

Vraag 4
Definitie zendvermogen:
Het door de direct met [..X..] te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen,
gerekend over één periode van de hoogfrequente uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power).


Op de plaats van [...X...] moet staan:


Kies het juiste antwoord:
het ontvangapparaat
het radiozendapparaat
de antenne-inrichting
het voedingsapparaat

Vraag 5
Een Nederlandse radiozendamateur laat zijn amateurstation gebruiken door een buitenlandse radiozendamateur die reeds 6 maanden in Nederland verblijft.

Dit ís:


Kies het juiste antwoord:
nooit toegestaan
toegestaan als de buitenlandse radiozendamateur een Nederlandse vergunning heeft
uitsluitend toegestaan als tijdens uitzendingen de Nederlandse radiozendamateur aanwezig is
onder alle omstandigheden toegestaan