[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 2002 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De Q-code QRO als vraag betekent:


Kies het juiste antwoord:
zal ik het zendvermogen verhogen?
zal ik het zendvermogen verlagen?
zal ik de seinsnelheid verhogen?
zal ik de seinsnelheid verlagen?

Vraag 2
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om EEN LOPENDE UITZENDING te ONDERBREKEN:


Kies het juiste antwoord:
STP
BRK
BK
K

Vraag 3
IARU-bandplannen dienen om:


Kies het juiste antwoord:
het aantal toegepaste klassen van uitzending te beperken
aan iedere amateur een vaste frequentie toe te wijzen
de bandbreedte van amateuruitzendingen te beperken
de storingen tussen amateurstations onderling te verminderen

Vraag 4
Met een Nederlands amateurstation is het overbrengen van berichten van en voor derden:


Kies het juiste antwoord:
beslist verboden
verboden, tenzij de berichten van zeer groot belang zijn
toegestaan, als de berichten van gering belang zijn
toegestaan, als het bericht in verstaanbare taal wordt

Vraag 5
In de 'Voorschriften en beperkingen' wordt onder het amateurstation verstaan:


Kies het juiste antwoord:
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende antenne-inrichtingen
één of meer radiozendapparaten met de daarbij behorende ontvangers
de radiozendapparaten op het vaste adres
één of meer radiozendapparaten met uitzondering van radiozendapparaten die niet op het vaste adres staan opgesteld