[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 2001 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De Q-code QRO betekent:


Kies het juiste antwoord:
verhoog zendvermogen
verlaag zendvermogen
verhoog de seinsnelheid
verlaag de seinsnelheid

Vraag 2
U wilt een morseverbinding met een amateurstation beëindigen en uw station sluiten.

U seint dan aaneengesloten:


Kies het juiste antwoord:
AR
BK
UR
VA

Vraag 3
Bij draagbaar gebruik van een Nederlandse amateurzender in een ander CEPT-land moet aan de roepletters een / (breukstreep) worden toegevoegd gevolgd door:


Kies het juiste antwoord:
M
P
PM
MM

Vraag 4
Een radiozendamateur laat ten behoeve van een georganiseerd radioamateur-peilevenement zijn zender werkend achter in het bos.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
niet toegestaan
uitsluitend toegestaan als hiervoor toestemming van Agentschap Telecom is verkregen
uitsluitend toegestaan onder voorwaarde dat Agentschap Telecom daarvan vooraf in kennis is gesteld

Vraag 5
De roepletters moeten worden uitgezonden:


Kies het juiste antwoord:
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens de uitzending één maal per 5 minuten
telkens om de 5 minuten ten minste tweemaal in spraak of morsetekens
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste twee maal en tijdens de uitzending één maal per 5 minuten
bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens de uitzending één maal per 10 minuten