[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 2001 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een radiozendamateur zendt de Q-code QRX.

Dat betekent:


Kies het juiste antwoord:
verhoog uw zendvermogen
ik bevestig u de ontvangst
ik zal om ...uur weer roepen
de sterkte van uw signaal verandert

Vraag 2
Bij een berichtenwisseling tussen amateurstations hoort u 'UR MSG' .

Dit betekent:


Kies het juiste antwoord:
uw bericht
vorig bericht
volgend bericht
vervallen bericht

Vraag 3
In de 'Voorschriften en beperkingen' wordt onder het zendvermogen van een FM-zender verstaan:


Kies het juiste antwoord:
het door de antenne afgegeven gemiddelde hoogfrequentvermogen
het vermogen dat als gevolg van de constructie van de eindtrap niet kan worden overschreden
het product van de voedingsspanning en de gemiddelde stroom toegevoerd aan het deel van de eindtrap waarmee de antenne is gekoppeld
het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequente uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power)

Vraag 4
Het is de radiozendamateur toegestaan het amateurstation te gebruiken om informatie uit te zenden:


Kies het juiste antwoord:
van commerciële aard
die versleuteld is
die betrekking heeft op amateurstations
van derden (niet-radiozendamateurs)

Vraag 5
Gedurende een uitzending dient de radiozendamateur zijn roepletters te vermelden:


Kies het juiste antwoord:
regelmatig
op verzoek van het tegenstation
ten minste éénmaal per 10 minuten
ten minste éénmaal per 5 minuten