[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 2000 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor BERICHT:


Kies het juiste antwoord:
BK
BRT
MSE
MSG

Vraag 2
De Amateurdienst wordt uitgeoefend door bevoegde personen:
1. die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek
2. met uitsluitend een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse


Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
alleen bewering 2
geen van beide beweringen
bewering 1 en bewering 2
alleen bewering 1

Vraag 3
De ITU regio I, waartoe Nederland behoort, omvat de volgende gebieden:


Kies het juiste antwoord:
alleen Nederland, Belgi├ź en Luxemburg
alleen de CEPT-landen
alleen Europa, Afrika en enkele Aziatische landen
alleen Europa

Vraag 4
Een radiozendamateur laat ten behoeve van een radiopeilevenement (vossenjacht) een amateurstation onbeheerd achter.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
alleen toegestaan met toestemming van Agentschap Telecom
alleen toegestaan met toestemming van een amateurvereniging
niet toegestaan

Vraag 5
Het zendvermogen van een bakenzender op 1296 MHz is 15 watt.

Het vermogen van ongewenste hoogfrequente componenten in de frequentieband boven 17,7 GHz mag per component niet meer bedragen dan:Kies het juiste antwoord:
10 microwatt
naar de stand van de techniek mogelijk is
-60 dB ten opzichte van het zendvermogen
-50 dB ten opzichte van het zendvermogen