[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1999 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een radiozendamateur ondervindt tijdens een verbinding met een andere radiozendamateur veel last van onweersstoringen; hij wil deze verbinding beëindigen en de verbinding op een later tijdstip met kleiner vermogen hervatten.

Met welke Q-codes maakt hij dit aan de andere radiozendamateur kenbaar?


Kies het juiste antwoord:
QRM, QRP en QRZ
ORN, QRT en QRZ
QRN, QRX en QRP
QSB, QRV en QSY

Vraag 2
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om EEN LOPENDE UITZENDING te ONDERBREKEN:


Kies het juiste antwoord:
STP
BRK
BK
K

Vraag 3
Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:


Kies het juiste antwoord:
verboden indien de administratie van één der betrokken landen heeft laten weten hiertegen bezwaar te hebben
altijd toegestaan
alleen toegestaan als in het internationale amateuroverleg hierover een overeenkomst is bereikt
alleen toegestaan voor amateurs die hebben aangetoond teksten in morseschrift correct met de hand te kunnen seinen en correct op het gehoor te kunnen ontvangen

Vraag 4
Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzendapparaat storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie.
De Minister van Verkeer en Waterstaat is in dit geval bevoegd:
1. het amateurzendapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen;
2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen

Juist is:


Kies het juiste antwoord:
zowel 1 als 2
alleen 1
alleen 2
geen van beide

Vraag 5
Tijdens uitzendingen op frequenties, waarop de Amateurdienst met een secundaire status is toegelaten, is de radiozendamateur verplicht:


Kies het juiste antwoord:
te allen tijde voorrang te verlenen aan diensten met een primaire status
te allen tijde voorrang te verlenen aan andere diensten met een secundaire status
te allen tijde voorrang te verlenen aan diensten die een gelijke status hebben als de Amateurdienst
voorrang te verlenen aan alle diensten als blijkt dat zijn uitzending storing veroorzaakt