[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1998 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een voorstel om op een andere frequentie te gaan werken wordt in de Q-code gesteld als:


Kies het juiste antwoord:
QRV ?
QSB ?
QSY ?
QRX ?

Vraag 2
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om HET TEGENSTATION UIT TE NODIGEN OM TE ZENDEN:


Kies het juiste antwoord:
OVR
KK
K
AR

Vraag 3
Met een Nederlands amateurstation is het overbrengen van berichten van en voor derden:


Kies het juiste antwoord:
beslist verboden
verboden, tenzij de berichten van zeer groot belang zijn
toegestaan, als de berichten van gering belang zijn
toegestaan, als het bericht in verstaanbare taal wordt doorgegeven

Vraag 4
Een radiozendamateur doet propagatie-onderzoek met zijn zender in de Euromast en blijft hierbij zelf aanwezig.

Volgens de machtigingsvoorschriften en beperkingen is dit:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan als het registratiebewijs daarbij aanwezig is
niet toegestaan
uitsluitend toegestaan als voor het onderzoek schriftelijk toestemming van de RDR is verkregen
toegestaan onder voorwaarde dat de RDR daarvan vooraf in kennis is gesteld

Vraag 5
De zendinrichting van het amateurstation:


Kies het juiste antwoord:
moet altijd door de RDR zijn type-goedgekeurd
mag uitsluitend worden gebruikt als de RDR hiervoor toestemming heeft verleend
mag worden gebruikt als deze voldoet aan de gestelde technische eisen
mag alleen worden gebruikt nadat de toezichthoudende ambtenaar van de RDR de zendapparatuur heeft goedgekeurd