[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1998 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor LEESBAARHEID, SIGNAALSTERKTE en TOONKWALITEIT:


Kies het juiste antwoord:
LST
RST
RSK
RS

Vraag 2
Als C-machtiginghouder zendt u uit op de 80-meter band.
De Minister van Verkeer en Waterstaat is in dit geval bevoegd:

1. u een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen;
2. uw zendinstallatie in beslag te nemen en te vernietigen.

Juist is:


Kies het juiste antwoord:
zowel 1 als 2
alleen 1
alleen 2
geen van beide

Vraag 3
Definitie zendvermogen:
Het door de direct met de [...X...] te koppelen trap van de zendinrichting afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequente uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power).

Op plaats [...X...l moet staan:


Kies het juiste antwoord:
ontvanginrichting
zendinrichting
antenne-inrichting
voedingsinrichting

Vraag 4
Een A-machtiginghouder maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband met een vermogen van 75 watt.
Zijn zender kan maximaal een zendvermogen leveren van 600 watt.

De aanwezigheid van deze zender is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
alleen toegestaan als het zendvermogen wordt ingesteld op 120 watt
alleen toegestaan als de amateurzender wordt ingesteld op hem toegestane
zendvermogen

Vraag 5
Het is de radiozendamateur toegestaan het amateurstation te gebruiken om informatie uit te zenden:


Kies het juiste antwoord:
van commerciƫle aard
die versleuteld is
die betrekking heeft op amateurstations
van derden (niet-radiozendamateurs)