[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1997 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een radiozendamateur ondervindt tijdens een verbinding met een andere radiozendamateur veel last van onweersstoringen; hij wil deze verbinding beƫindigen en de verbinding op een later tijdstip met kleiner vermogen hervatten.

Met welke Q-codes maakt hij dit aan de andere radiozendamateur kenbaar?


Kies het juiste antwoord:
QRM, QRP en QRZ
ORN, QRT en QRZ
QRN, QRX en QRP
QSB, QRV en QSY

Vraag 2
IARU bandplannen zijn:


Kies het juiste antwoord:
door de CEPT voorgeschreven
aanbevelingen binnen de Amateurdienst
door de ITU voorgeschreven
wettelijk vastgelegd

Vraag 3
De Amateurdienst is gedefinieerd als:
1 een radiodienst van zelfontwikkeling, onderlinge radiogemeenschap en technische onderzoekingen,
2 een radiodienst, uitgeoefend door personen die een radio-opleiding volgen

Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
bewering 1 samen met bewering 2
alleen bewering 1
alleen bewering 2
geen van beide beweringen

Vraag 4
Bij een zendamateur zijn aanwezig:
1. ontvanginrichtingen;
2. zendinrichtingen;
3. antenne-inrichtingen.

Volgens de machtigingsvoorschriften bestaat 'het amateurstation' uit de combinatie van:


Kies het juiste antwoord:
1 en 2
1 en 3
2 en 3
1, 2 en 3

Vraag 5
De machtiginghouder dient de in het register opgenomen gegevens van een zender te bewaren gedurende:


Kies het juiste antwoord:
3 jaren, gerekend vanaf het moment dat de zender geen deel meer uitmaakt van het amateurstation
2 jaren, gerekend vanaf het moment dat de zender geen deel meer uitmaakt van het amateurstation
3 jaren, gerekend vanaf het moment dat de zender werd verplaatst naar een tijdelijk adres
3 jaren, gerekend vanaf het moment dat de zender deel ging uitmaken van het amateurstation