[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1997 Najaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Als tijdens een verbinding luchtstoringen optreden kan dit worden aangegeven met de code:


Kies het juiste antwoord:
QSB
QRM
QRN
QRL

Vraag 2
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ONTVANGEN:


Kies het juiste antwoord:
R
RR
RC
OK

Vraag 3
Bij mobiel gebruik van een Nederlandse amateurzender in een ander CEPT-land moet aan de roepletters een / (breukstreep) worden toegevoegd gevolgd door:


Kies het juiste antwoord:
mobile
MOB
MM
M

Vraag 4
Een radiozendamateur laat ten behoeve van een radiopeilevenement (vossenjacht) een amateurstation onbeheerd achter.

Dit is:


Kies het juiste antwoord:
toegestaan
alleen toegestaan met toestemming van de RDR
alleen toegestaan met toestemming van een amateurvereniging
niet toegestaan

Vraag 5
De uitzendingen van een amateurstation veroorzaken storing in een elektronisch orgel.
Het orgel voldoet aan de gestelde eisen dan wel redelijkerwijs te stellen eisen.

Wat is juist?


Kies het juiste antwoord:
de uitzendingen van het amateurstation dienen direct door de machtiginghouder te worden gestaakt
bij behandeling van de klacht door de toezichthoudende ambtenaar behoeft de machtiginghouder geen medewerking te verlenen
indien de klager onvoldoende meewerkt, wordt de klacht niet verder behandeld
de klager zal in alle gevallen de voor de opheffing van de storing gemaakte kosten moeten betalen