[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

C-Examen : 1996 Voorjaar


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een radiozendamateur ondervindt tijdens een verbinding met een andere radiozendamateur veel last van onweersstoringen; hij wil deze verbinding beƫindigen en de verbinding op een later tijdstip met kleiner vermogen hervatten.

Met welke Q-codes maakt hij dit aan de andere radiozendamateur kenbaar?


Kies het juiste antwoord:
QRM, QRP en QRZ
ORN, QRT en QRZ
QRN, QRX en QRP
QSB, QRV en QSY

Vraag 2
In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor BERICHT:


Kies het juiste antwoord:
BK
BRT
MSE
MSG

Vraag 3
Met een Nederlands amateurstation is het overbrengen van berichten van en voor derden:


Kies het juiste antwoord:
beslist verboden
verboden, tenzij de berichten van zeer groot belang zijn
toegestaan, als de berichten van gering belang zijn
toegestaan, als het bericht in verstaanbare taal wordt doorgegeven

Vraag 4
Door de Minister wordt aan een radiozendamateur een zendverbod opgelegd wegens technische onvolkomenheden in het amateurstation.

Het zendverbod wordt opgeheven als:


Kies het juiste antwoord:
door de toezichthoudende ambtenaar is vastgesteld dat de zendapparatuur van het amateurstation weer voldoet aan de gestelde technische eisen
de radiozendamateur de Directie telefonisch heeft medegedeeld dat de zendapparatuur van het amateurstation weer voldoet aan de gestelde technische eisen
de radiozendamateur de Directie heeft medegedeeld dat de zendapparatuur van het amateurstation geen storing meer veroorzaakt
de radiozendamateur aan de Directie schriftelijk heeft verklaard dat de zenders van het amateurstation voldoen aan de gestelde technische eisen

Vraag 5
Het register moet gegevens bevatten met betrekking tot:


Kies het juiste antwoord:
de zendinrichtingen die deel uitmaken of hebben uitgemaakt van het amateurstation
de zend- en de ontvanginrichtingen die deel uitmaken of hebben uitgemaakt van het amateurstation
de zend- en antenne-inrichtingen die deel uitmaken of hebben uitgemaakt van het amateurstation
alle technische gegevens van de zendinrichtingen die behoren tot het amateurstation